H O M E

HENDRIK CONSCIENCE (1996)

"Zeer te spreken zijn we over de originele inbreng Hendrik Conscience van Tom Van Overberghe. Een periode uit het leven van de man die zijn volk leerde lezen, wordt met de nodige humor en spitse anachronismen in beeld gebracht. Ondanks het gebruik van poëtische zwart-witbeelden blijft het werkstukje binnen de paden van zijn vaste verteltred." DE MORGEN 04/04/1996.